Showing all 11 results

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS622N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 1200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS2201N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 6200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.1g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.2g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS2202N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 2200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS2202N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 2200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS3201N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 3200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.1g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.2g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS322N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 320g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS6201N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 6200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.1g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.2g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật GS622N

  – Mức cân lớn nhất MAX : 620g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: SHINKO – JAPAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật KD-TBED1200

  – Mức cân lớn nhất MAX : 1200g
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: KENDY – TAIWAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật KD-TBED

  – Mức cân lớn nhất MAX : 300
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: KENDY – TAIWAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423

 • Liên hệ để báo giá

  Cân điện tử kỹ thuật KD-TBED600

  – Mức cân lớn nhất MAX : 600
  – Mức cân nhỏ nhất : Min = 20d
  – Giá trị độ chia : d = 0.01g
  – Giá trị độ chia kiểm : e = 2d=0.02g

  Hãng SX: KENDY – TAIWAN

  Bảo Hành: 12 Tháng

  Liên hệ: 0866023423